Chiropractie Delft is sinds 1990 in Delft gevestigd. Jolande Arentzen DC is oktober 1990 begonnen met de praktijk in een ruimte van het bejaardenhuis De Vijverhof. Vanaf juli 1991 tot eind september 2009 is de praktijk gevestigd geweest in de Tanthof. Het streven, binnen Chiropractie Delft, is om een goede kwaliteit aan chiropractische zorg te geven. Door middel van na en bijscholing wordt binnen Chiropractie Delft gezorgd voor kennisverhoging en vernieuwing en het in huis halen van specialisaties binnen de chiropractie.
Chiropractie Delft
 
De nadruk van de behandeltechnieken ligt op de "zachte technieken " in de chiropractie. Ook de verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn gezondheid en welbevinden worden benadrukt. Bijvoorbeeld door informatie over werkhouding, gezonde leef- en eetgewoonten en het belang van meer en beter bewegen.
Sinds 1 oktober 2009 is Chiropractie Delft verhuisd naar de binnenstad van Delft en is gevestigd in het Dock van Delft, "Het trefpunt voor specialisten in de gezondheidszorg en welzijn". Met de verhuizing naar dit centrum heeft chiropractie Delft nu de mogelijkheid om in de toekomst met meerdere chiropractoren te gaan werken. Chiropractie Delft is een samenwerkingsverband aangegaan met Fysiotherapie Brand & VanWagenigen. Dit heeft geleid tot de oprichting van Beweegpunt Delft.
Dit unieke samenwerkingsverband richt zich op het herstellen van en de preventie van pijnklachten en functiestoornissen die het vrij en effectief bewegen verhinderen. Het belang van goede voeding en de aanpak van overgewicht speelt hierbij een belangrijke rol.
Voor verdere informatie zie www.beweegpuntdelft.nl
© 2011 Chiropractie Delft      Ezelsveldlaan 152    2611 DK Delft    tel. 015-2129491
Chiropractoren die zijn geregistreerd bij SCN moeten voldoen aan de praktijkinrichtingseisen, moeten zich conformeren aan het beroepsprofiel en zijn verplicht tot het hebben van een beroepsaanspra-kelijkheidsverzekering.

Verder zijn zij verplicht tot het naleven van de na- en bijscholingsregeling van de SCN om geregistreerd te kunnen blijven.